.

AKTIVNOSTI NA  ODRZAVANJU ZGRADE SE SPROVODE KROZ 

- HITNE INTERVENCIJE

- TEKUCE ODRZAVANJE 

- INVESTICIONO ODRZAVANJE 

NA OSNOVU ZAKONA O STANOVANJU I ODRZAVANJU ZGRADA SVAKA  ZGRADA JE U OBAVEZI USPOSTAVITI  NAPLATU INVESTICIONOG ODRZAVANJA ZGRADE OD STRANE VLASNIKA POSEBNIH DELOVA , KOJE CINI REZERVNI FOND ZGRADE ( CL.64 STAV 5 ZAKONA O STANOVANJU  I ODRZAVANJU ZGRADA ) , A KORISTI SE ZA INVESTICIONE POSLOVE .

CLAN 64 STAV 5 ZAKONA O STANOVANJU I ODRZAVANJU ZGRADA . 

,, VISINA IZDVAJANJA  NA IME TROSKOVA INVESTICIONOG ODRZAVANJA ZAJEDNICKIH DELOVA ZGRADE ODREDJUJE SE ODLUKOM SKUPSTINE STAMBENE ZAJEDNICE, KOJA NE MOZE BITI NIZA  OD IZNOSA  PROPISANOG AKTOM O INVESTICIONOM ODRZAVANJU ZGRADA KOJI DONOSI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I PREDSTAVLJA REZERVNI FOND ZGRADE. 

 INVESTICIONO ODRZAVANJE OBUHVATA AKTIVNOSTI I RADOVE NA POPRAVKAMA I ZAMENI STARIH I POSTAVLJANJU NOVIH ELEMENATA (  KROVNE KONSTRUKCIJE , LIFTOVA , FASADE , OGRADE , PODOVI, PLAFONI, ZIDOVI, HIDRO I TERMO IZOLACIJA I DRUGO ), INSTALACIJA  ( ELEKTRO , VODOVODNIH, TOPLOTNIH I DRUGO ) UREDJAJA I DRUGE  OPREME.

SKUPSTINA STAMBENE ZAJEDNICE PROSTOM VECINOM DONOSI ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA INVESTICIONO ODRZAVANJE ZAJEDNICKIH DELOVA ZGRADE I ZEMLJISTA KOJE SLUZI ZA REDOVNU UPOTREBU ZGRADE .

UKOLIKO SKUPSTINA  STAMBENE ZAJEDNICE NE DONESE ODLUKU O NAPLATI INVESTICIONOG ODRZAVANJA DONECE GA OPSTINA PRINUDNIM MERAMA  (  CLAN 61 STAV 1  ZAKONA O STANOVANJU I ODRZAVANJU ZGRADA  ).

,,U SLUCAJU KADA LICE IZ CLANA 15 OVOG ZAKONA NE IZVRSI POTREBNE AKTIVNOSTI NA ODRZAVANJU ZGRADE, A NESPROVODJENJEM OVIH AKTIVNOST BI MOGLE DA NASTANU STETNE POSLEDICE PO ZIVOT I ZDRAVLJE LJUDI, ZOVOTNU SREDINU, PRIVREDU, ILI IMOVINU VECE VREDNOSTI , RADOVE NA ODRZAVANJU ZGRADE PREUZIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ,,

- PRAVILNIK  O KRITERIJUMIMA ZA UTVRDJIVANJE MINIMALNOG IZNOSA ZA INVESTICIONO ODRZAVANJE

 

- MISLJENJE O PRIMENI ZAKONA O STANOVANJU I ODRZAVANJU ZGRADA .

 

KONTAKT UPRAVNIKA
LIFT - KVAR I INTERVENCIJE

Prijavu kvara lifta kao i druge probleme sa liftom možete prijaviti upravniku.

Naše liftove održava VU "Beograd 2"
Prijavu kvarova liftova (radnim danom do 16:00 h) možete prijaviti na telefon: 011 218 2172

Posle 16:00 h kvar lifta možete prijaviti na telefone:
011 2180949

U slučaju zaglavljivanja u liftu pozovite upravnika:
+381.63.339.249
ili hitne intervencije na telefone:
011 2180949


Lice koje se nalazi u zaglavljenom liftu može izbavljati SAMO STRUČNO OSPOSOBLJENO LICE!

 

OSTALI TELEFONI  VU - 2

DIREKTOR......................................................2180 - 960

HITNE  INTERVENCIJE....................................2180 - 949

RJ  ZA ELEKTROINSTALACIJE..........................2624 - 421

RJ  ZA GRADJ.-ZAN.RADOVE............................2637 - 042

RJ ZA VODOVOD I KANALIZACIJU...................2181 - 015

SLUZBA  ZA  NAPLATU....................................2180 - 517

E-mail......................................vu.beograd2@gmail.com

 

CENTRALNO GREJANJE

JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE

  • Reklamacije na grejanje (od 07:00-20:00) možete prijaviti na telefon: 011 209 3011
  • Prijava curenja instalacija grejanja i radijatora ( 24h) tel. 011 209 3100

 

KABLOVSKA TELEVIZIJA

U našoj zgradi postoji mogućnost priključenja na kablovsku televiziju i kablovski internet.

Telefon: 19900

DEZURNA  SLUZBA  MUP 192

VATROGASCI  BEOGRADA 193

HITNA  POMOC 194

KORISNI  TELEFONI

--JKP ,,BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA  3606-606

--ELEKTRODISTRIBUCIJA  3957-777

--JKP ,,POGREBNE  USLUGE,,2071-333

--JKP ,, BEOGRADSKE  ELEKTRANE,,2093-000

--JKP ,, GRADSKA  CISTOCA,,3314-400

 

O B A V E S T E N J A

-RAZNA OBAVESTENJA  19812

-INF.CENTAR AMSS  1987

-INFORMISANJE O PENZIJAMA  0700 017-017

-INF.O GRADSKOM PREVOZU  3033-370

-SOS TELEFON ZA ZENE I DECU ZRTVE NASILJA  2662-222